OBAVEŠTENJE

Poštovane kolege i koleginice, želimo Vas obavestiti da je odabrano mesto i datum za VII nacionalni kongres Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine sa međunarodnim učešćem, pod nazivom:“Radiologija danas – budućnost je počela“.. Na osnovu člana 139. stav 1., tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „ Službeni glasnik RS“, broj 26/19) Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike i odluke Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije broj: 153 – 02 – 3645/2018 – 01 od oktobra 2019 godine. Akreditacioni broj odluke je D – 1 – 955/19. Kongres je akreditovan za lekare, strukovne medicinske radiologe, više radiološke tehničare, radiološke tehničare i medicinske sestre.

Kongres će se održati u terminu od 05. – 07 .06.2020 godine na Kopaoniku u Hotelu Grand (www.mkresort.com).

Broj bodova je:

  • Predavači po pozivu 12 bodova
  • Usmena prezentacija 9 bodova
  • Poster prezentacija 7 bodova
  • Polaznici 6 bodova

Smeštaj za učesnike kongresa je 98,00 eura po osobi u trokrevetnoj sobi,  110,00 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi i 146,00 eura u jednokrevetnoj sobi. U ceni smeštaja je uključen pun pansion za vreme trajanja kongresa i upotreba wellnesa.

Cena kotizacije za prijave do 10.05.2020.:

  • Za članove USMR Vojvodine i Srbije 5000,00 dinara
  • Za učesnike iz inostranstva 100,00 eura

Cena kotizacije za prijave posle 10.05.2020.:

  • Za članove USMR Vojvodine i Srbije 6000,00 dinara
  • Za učesnike iz inostranstva 120,00 eura
  • U cenu kotizacije ulazi: reklamni materijal, prisustvovanje predavanjima, sertifikat i svečana večera.

Uplata kotizacije i smeštaja na žiro račun udruženja: Erste banka 340 – 2475 – 71

Prijava učesnika na meil Udruženja (drtvojvodine@gmail.com)

Prijava radova do 10.05.2020 godine na meil Udruženja (drtvojvodine@gmail.com)

Rezervacija smeštaja na recepciji hotela telefon: +381 36 5471 246 ili na recepciju +381 36 5471 977. Obavezno naglasiti da je u pitanju kongres (zbog razlike u ceni).

Za sve informacije možete nazvati na brojeve telefona:

Predsednica Udruženja Tomić Jasmina: +381 63 7120025

Podpredsednik Udruženja Krivokapić Igor +381 62 424 779

Tehnički sekretar Udruženja Kovačević  Jelena: + 381 60 0270487

PETAK 05.06.2020.

13h – 18h : Registracija i prijavljivanje

18h – 20h : Svečano otvaranje kongresa i koktel dobrodošlice

21h : Večera i druženje

SUBOTA 06.06.2020.

08h – 09 .30 : Doručak

09:30 – 14h : Predavanja sala I i sala II

16h – 17h : Poster sesija

21h : Svečana večera

NEDELJA 07.06.2020.

08h – 10h : Doručak

12h : Odjava iz hotela