Tomić Jasmina
predsednik IO DRTV
0637120025
jasminal.tomic@gmail.com

Krivokapić Igor
Podpredsednik udruženja

Kovačević Jelena
tehnički sekretar IO DRTV