Kongres USMR Vojvodine svečana večera

Kongres Vrdnik