1 Jasmina Tomić 093911/2023
2 Jelena Kovačević 097000/2023
3 Jarmila Činčurak-Milošević 093104/2023
4 Aleksandar Svitlica 097001/2023
5 Robert Pertić 095600/2023
6 Stevan Bukinac 082651/2019
7 Vladica Vuković 094185/2023
9 Ana Miljković 133504/2022
10 Slađana Tomić 017296/2022
15 Jelena Zbućnović 094767/2023
16 Marina Atlagić 093106/2023
17 Ivana Kovač 093108/2023
18 Veronika Panović 128247/2021
19 Snežana Knežević 127443/2021
20 Milica Lončar 139951/2023
21 Olgica Prijić 066627/2023
22 Svjetlana Marić 124128/2020
23 Milijana Vuković 093077/2023
24 Vesna Vujanović 030293/2023
25 Tatjana Ristić 042801/2023
26 Tijana Ljubanić 121382/2020
27 Nemanja Borocki 102216/2017
28 Radmila Crnogorac 096661/2023
29 Dušan Velojić 124828/2021
30 Stefan Stošić 121867/2020
31 Milovan Velišić Vučković 128073/2021
32 Olivera Brnada 126871/2021
33 Nikola Knežević 125728/2021
34 Biljana Kostić 132366/2022
35 Branislav Žeravić 105163/2018
36 Zoran Rendić 092276/2023
37 Branislav Zečević 099031/2023
38 Snežana Pejić 096107/2023
39 Svetozar Delić 083863/2020
40 Marko Đukić 095509/2023
41 Tihomir Zec 099036/2023
42 Kristina Rakić 119834/2020
43 Nemanja Piščević 143805/2023
44 Slaven Ključar 097798/2023
45 Ivana Bojić 109084/2018
46 Violeta Đukić 081424/2019
47 Srđan Dragan 080523/2019
48 Aleksandar Jokić 131822/2022
49 Dragan Anđelić 094766/2023
50 Iveta Kubinjec 107016/2018
51 Jana Đilas 128520/2021
52 Miljan Marković 128612/2021
53 Trivo Kecman 127442/2021
54 Miroslav Milinović 132550/2022
55 Jelena Milićević 136080/2022
56 Ana Janjić 126050/2021
57 Marina Lacmanović 119364/2020
58 Zoran Jurišin 092291/2023
59 Davor Stojanović 097022/2023
60 Laslo Petri 030793/2023
61 Ksenija Savić 064907/2023
62 Ana Marić 111909/2019
63 Dragana Bojanić 097004/2023
64 Radoslav Perić 101801/2017
65 Saša Škrgić 108659/2018
66 Miloš Tankosić 114673/2019
67 Siniša Cvetinov 126342/2021
68 Milan Cvetković 116652/2019
69 Marija Kočić 078872/2018
70 Dragana Milić 122696/2020
71 Nikola Runić 113089/2019
72 Kristijan Đetvai 114666/2019
73 Predrag Đajić 113622/2019
74 Ognjen Petković 072592/2019
75 Bojana Vučković 092301/2023
76 Vesna Zrnić 093912/2023
77 Nebojša Marić 093107/2023
78 Srđan Manojlović 070624/2024
79 Ana Medveđ 092300/2023
80 Vesna Dragosavljević 079242/2018
81 Gorica Manojlović 070622/2024
82 Nataša Tankosić 097002/2023
83 Krstina Minić 093078/2023
84 Bojana Nikolić 127510/2021
85 Biljana Kijanović 072849/2017
86 Ninoslava Stevandić 092987/2023
87 Jovana Marić 120500/2020
88 Milena Tomić 096652/2023
89 Vide Jegdić 093105/2023
90 Ivan Urošević 052741/2023
91 Filip Lazarevski 092989/2023
92 Milan Pantelić 092996/2023
93 Marija Buršić 112497/2019
94 Dušan Lazić 094629/2023
95 Branka Fodor 097009/2023
96 Zorica Ljubanić 097008/2023
97 Marica Stojanović 097003/2023
98 Mira Pantelić 097007/2023
99 Tatjana Milićev 097005/2023
100 Silvana Ognjenović 097006/2023
101 Milica Adamović 109516/2018
102 Marija Hrustemović 099059/2023
103 Miloš Momčilović 101701/2017
104 Nemanja Martić 114662/2019
105 Marijana Papišta 114264/2019
106 Tihana Adamović 077972/2018
107 Slađana Manojlović 105706/2018
108 Gabrijela Rakić 030794/2023
109 Vladimir Gabrinji 105760/2018
110 Marija Mesaroš 072772/2017
111 Milanka Jokić 024167/2023
112 Svetlana Marjanović 070648/2017
113 Željko Siker 097021/2023
114 Dragiša Mijatov 070803/2017
115 Jasminka Šarenac 095537/2023
116 Maria Leporisova Maksić 101805/2017
117 Slobodan Marjanović 097384/2023
118 Nemanja Badnjar 097385/2023
119 Pavle Kopčok 096072/2023
120 Zvjezdana Kato 070449/2024
121 Radoslav Maksić 100702/2024
122 Vladimir Stajković 096562/2016
123 Valerija Manojlović 023696/2018
124 Daliborka Medvedec 070083/2024
125 Davor Medvedec 118461/2020
126 Todor Ignjatović 108706/2018
127 Ljiljana Dopuđa 030959/2023
128 Danka Bulatović 018005/2022
129 Dušica Milkov 102265/2017
130 Dejana Kurunci 052215/2023
131 Svetlana Brujić – Župarić 124129/2020
132 Dragana Jovanović 127436/2021
133 Nina Škipina 128519/2021
134 Radosav Jovandarić 121656/2020
135 Jasna Stojilković 127445/2021
136 Lidija Knežević 127426/2021
137 Ranka Zeljković 128037/2021
138 Jovan Ranđelović 128209/2021
139 Aleksandar Jablanović 126548/2021
140 Ivana Parčetić 127473/2021
141 Jovan Janjić 125477/2021
142 Milica Dragović 128050/2021
143 Igor Kugli 128049/2021
144 Vlasta Francisti 052259/2023
145 Milica Jovanović 126886/2021
146 Marina Almadi 133714/2022
147 Nenad Radonjić 128240/2021
148 Nikola Đorđević 126060/2021
149 Milica Stanojević 127290/2021
150 Ivana Glavonjić 127357/2021
151 Miloš Galić 127138/2021
152 Anđela Stojiljković 129038/2021
153 Jelena Ivanišević 128756/2021
154 Miloš Ognjenović 128545/2021
155 Dušica Vukčević 132592/2022
156 Ljubica Lazarević 003926/2022
157 Stana Lazarević 089088/2022
158 Svetlana Perišić 004764/2022
159 Sava Kozobarić 126854/2021
160 Slađana Vidić Vojvodić 084940/2020
161 Bojana Stanojčić 023684/2017
162 Darko Gal 136037/2022
163 Bojan Lakić 135400/2022
164 Isidora Grujin 129771/2021
165 Dejana Kovačević 128039/2021
166 Jelena Jesretić 134946/2022
167 Miloš Lukić 131823/2022
168 Tamara Glišin 136047/2022
169 Mirjana Gurdeljević 114249/2019
170 Aleksandar Jokić 095492/2023
171 Branka Mihajlović 113591/2019
172 Radmila Krkeljaš 072771/2018
173 Sanda Radević 065313/2023
174 Nada Milojković 098314/2023
175 Dejan Stanojević 095488/2023
176 Aleksandar Ratkov 065311/2023
177 Jelena Orozović Mitrić 065310/2017
178 Željka Medaković 070491/2024
179 Ksenija Stojanović 065309/2023
180 Vladimir Stojanović 076067/2018
181 Mariena Hrćan 011301/2023
182 Milica Ćeha 099007/2023
183 Aleksandra Studen 093023/2016
184 Adam-Vladislav Stupavski 095490/2023
185 Marina Stanojević 093874/2023
186 Vesna Jovanović 074513/2017
187 Irena Cvijetić 102618/2017
188 Petar Ilijin 093848/2023
189 Slavica Glušica 133760/2022
190 Milica Uzelac 096623/2023
191 Sanda Milinković 093034/2023
192 Milena Kockar 116681/2019
193 Violeta Ranisavljević 102617/2017
194 Ana Marčok 103082/2017
195 Jelena Janjić 093873/2023
196 Ivana Kuzmanović 128600/2021
197 Marina Simić 126217/2021
198 Mirjana Gićanov 137678/2022
199 Željana Agatonović 119832/2020
200 Milica Mišković 127431/2021
201 Marina Radišić 072660/2017
202 Smiljka Škorić 042520/2023
203 Snežana Sulocki 052483/2023
204 Jelena Dinjaški 065812/2023
205 Žaklina Bućan 070223/2024
206 Emina Đurić 081452/2019
207 Isidora Vuković 004161/2022
208 Andrea Tatai Tomašević 004163/2022
209 Stojko Blagojević 004165/2022
210 Jelena Nikolić 107072/2018
211 Dobrila Bošković 105750/2018
212 Ivana Petrović 113610/2019
213 Zlatko Galamboš 087145/2021
214 Jasmina Petkov 114701/2019
215 Kristijan Šuhajda 095515/2023
216 Marija Golubović 104722/2017
217 Srđan Stegić 103035/2017
218 Vojislav Marković 107071/2018
219 Milica Lukić 108664/2018
220 Filip Vasiljević 104666/2017
221 Ljiljana Savić 112395/2019
222 Bojana Klisarić 120384/2020
223 Srđan Vuković 100791/2024
224 Ana Blažić 116623/2019
225 Dejan Livaja 109504/2018
226 Snežana Ikonić 103089/2017
227 Branislav Vreća 030817/2023
228 Milijana Bocka 032312/2023
229 Vlado Vasin 030663/2023
230 Nina Pralica 072634/2018
231 Zoran Elez 032316/2023
232 Mirjana Vasić 070448/2018
233 Milojko Podunavac 032309/2023
234 Irinka Frol-Mirić 093900/2023
235 Dušan Selenić 093901/2023
236 Ilija Mitrović 096113/2023
237 Dimitrije Jović 111974/2019
238 Ljiljana Lončarski 017297/2023
239 Dušan Đorđević 042636/2023
240 Bogdan Blagojević 097803/2023
241 Eržebet Čor-Ćorković 115820/2019
242 Ivana Radun 095514/2023
243 Željana Kovačević 115819/2019
244 Lena Borđoški 105749/2018
245 Aleksandra Petrović 120809/2020
246 Nikolina Jelić 029657/2023
247 Nina Klicov 103094/2017
248 Tatjana Zečić 029654/2023
249 Marija Basta 032666/2023
250 Ružica Golek 080583/2019
251 Ksenija Maraš 032412/2023
252 Ljiljana Maričić 032413/2023
253 Zdravko Kajtez 114259/2019
254 Dajana Medveđ 096109/2023
255 Jovan Laćarak 096079/2023
256 Jelena Laćarak 106439/2018
257 Rade Marinković 107629/2018
258 Stanojka Požarev 017661/2023
259 Boženka Ujhelji 029653/2023
260 Marko Vasiljević 067728/2023
261 Danijela Erić 032678/2023
262 Mirjana Knežević 011026/2024
263 Dejana Sekulić 032422/2023
264 Maja Slepčev Tamburić 029658/2017
265 Bojan Stojkečić 030607/2023
266 Nemanja Pavlović 100767/2024
267 Kristina Hadžić 101226/2024
268 Valentina Ilić 105803/2018
269 Goran Elez 050763/2023
270 Ljilja Dedić 093058/2023
271 Ljiljana Sladojević 096108/2023
272 Petar Popović 115718/2019
273 Mirjana Irović 119362/2020
274 Marija Filko 093054/2023
275 Nataša Turković 117854/2020
276 Ivona Ištokov 129102/2021
277 Dejan Arki 003855/2023
278 Hadži Nenad Čubra 003849/2022
279 Danijela Dodevski 067213/2023
280 Vesna Gračan Zečević 003848/2023
281 Goran Jovanović 072850/2017
282 Dragan Kondić 004841/2023
283 Milan Lazanski 003850/2022
284 Sanja Ljubinković 003851/2022
285 Tatjana Marić 003853/2022
286 Maja Perišić 003882/2022
287 Igor Protil 003852/2022
288 Nedeljko Zeljković 052964/2018
289 Nataša Carević 102278/2017
290 Slavica Stanić 010486/2022
291 Petra Jagnjić 111872/2019
292 Vanja Šulaja 081332/2021
293 Strahinja Trifunović 114198/2019
294 Natalija Bajunović 094806/2023
295 Aleksandar Travica 093060/2023
296 Ana Janković 127687/2021
297 Andrej Mačković 096689/2023
298 Aleksandar Radanović 099679/2024
299 Ivana Miler 094004/2023
300 Bojan Lebović 095593/2023
301 Aleksandra Bašić Palković 094818/2023
302 Stanko Dražić 016676/2022
303 Marijana Mandić 101821/2017
304 Laslo Prokeš 094006/2023
305 Roland Kovač 024838/2023
306 Branislav Bjeletić 107814/2018
307 Vesna Ivandekić 095604/2023
308 Andrea Pragai 094813/2023
309 Silvia Šimon 093995/2023
310 Sanja Papuga 019162/2016
311 Jožef Boroš 095603/2023
312 Nela Malagurski 093990/2023
313 Mirjana Mačković 102279/2017
314 Katarina Gaćeša 111920/2019
315 Saša Šarić 111921/2019
316 Slobodan Marjanović 096158/2023
317 Slobodan Gaćeša 104786/2017
318 Una Skala 125693/2021
319 Atila Fehervari 024839/2023
320 Žolt Zaboš 093981/2023
321 Atila Abraham 024837/2023
322 Aleksandar Muidža 024841/2023
323 Dušan Konjović 070181/2024
324 Nikola Jančić 130937/2021
325 Andor Nađ 130898/2021
326 Norbert Vajda 104775/2017
327 Božo Tomić 030290/2023
328 Milan Gajić 101823/2017
329 Tanja Koprivica 030241/2023
330 Igor Pavlov 092327/2023
331 Miloš Keleman 108668/2018
332 Danijela Nikolić 030292/2023
333 Mihajlo Čizmar 100805/2024
334 Angelika Dabetić 095610/2023
335 Milorad Zbućnović 094828/2023
336 Zvonimir Katona 096160/2023
337 Laura Gajicki 030291/2023
338 Jovana Milošević 134375/2022
339 Miljana Đukić 134921/2022
340 Vlastimir Jovanović 042813/2023
341 Branislav Nepergaća 095564/2023
342 Dušan Markov 042808/2023
343 Milinko Vidrić 051112/2023
344 Monika Sabo 042845/2023
345 Krešimir Krstić 051105/2023
346 Jelena Stankov-Stefanovski 042812/2023
347 Milana Marčeta 093970/2023
348 Gordana Smiljanić 093969/2023
349 Sanja Dupljanović 042804/2023
350 Diana Mihajlović 094795/2023
351 Tatjana Popov 053267/2023
352 Kristina Sekulić 042811/2017
353 Maja Borogovac 096966/2023
354 Vera Jovanov 097037/2023
355 Stevan Damjanov 106412/2018
356 Violeta Samardžijević 042806/2023
357 Ivana Mihajlović 004731/2017
358 Marina Mijić 120369/2020
359 Snežana Pokrajac 042869/2023
360 Mirko Knežević 102274/2017
361 Vladimir Joanović 102273/2017
362 Danijela Gatarić 032479/2023
363 Danijel Alagić 102275/2017
364 Dejana Boberić 102272/2017
365 Igor Putić 099081/2023
366 Dora Jakša 099664/2024
367 Tatjana Tot 032478/2023
368 Viktor Molnar 097039/2023
369 Anabela Nađ 136087/2022
370 Branislav Vukašinović 118520/2020
371 Irena Petrović Melar 032487/2023
372 Milica Šerbedžija 116733/2019
373 Vukašin Majkić 128528/2021
374 Luka Kapetanović 129743/2021
375 Kornelia Marić 125100/2021
376 Milan Marić 100801/2024
377 Marko Bežanović 124527/2021
378 Miloš Ivančić 099669/2024
379 Sanja Marjanović 070641/2024
380 Zoran Jaćimovski 099667/2024
381 Zlatko Mitić 100796/2024
382 Milorad Zelčev 030905/2023
383 Miroslav Leopold 040578/2023
384 Zlatomir Popović 072954/2017
385 Dragan Milunov 093140/2023
386 Ana Marković 040588/2024
387 Aleksandar Aleksić 070642/2024
388 Branko Stojković 040583/2023
389 Danijela Grnčarski 096161/2023
390 Živan Grnčarski 029815/2023
391 Vladimir Kralj 029812/2023
392 Dragana Petković 029813/2023
393 Saša Rakas 029814/2023
394 Zoran Lazarević 070047/2024
395 Mirjana Janković 053127/2023
396 Ines Branković 078819/2018
397 Dragana Negrojević 080762/2019
398 Milica Pajović 092334/2023
399 Josipa Manču 093014/2023
400 Saša Mijić 087114/2021
401 Katarina Zlatarić 087112/2021
402 Nataša Gajić 122007/2020
403 Marija Jovanović 077221/2019
404 Nemanja Damnjanović 096960/2023
405 Dijana Tošković 062395/2023
406 Marko Marković 066093/2023
407 Danka Vićentić 106345/2018
408 Nataša Gajić 133145/2022
409 Milica Jevtović 088268/2021
410 Aleksandar Madžarević 117775/2020
411 Branka Čvorić 074412/2017
412 Aleksandar Lukić 101669/2017
413 Slađana Todorović 126272/2021
414 Stefan Simić 130263/2021
415 Nikolina Nedić 100260/2024
416 Dušan Jovanović 071098/2017
417 Snežana Gavrilović 006946/2022
418 Nikola Štrapajević 091050/2022
419 Nikola Veljo 110350/2018
420 Mladen Buljančević 073147/2017
421 Nemanja Komarica 092726/2023
422 Ivan Stanković 095215/2023
423 Marko Bursać 119736/2020
424 Cvetana Đatkov 004709/2022
425 Andrea Sel Pal 067333/2023
426 Petar Pavlović 067326/2023
427 Klara Kerepeš 004537/2022
428 Jožef Koriž 004542/2022
429 Miroslav Stojaković 031735/2023
430 Slavica Perić 093833/2023
431 Jelena Kovačević 051947/2023
432 Svetlana Prica 051945/2023
433 Zoran Marković 051970/2023
434 Tatjana Grubanov 010967/2022
435 Branislava Đukić 052760/2023
436 Vesna Subić 010966/2023
437 Miloš Zarin 010965/2022
438 Tibor Feher 010964/2022
439 Daniela Dimitrijević 067593/2023
440 Neven Benić 004586/2022
441 Dušan Vračar 004615/2022
442 Milan Firić 011145/2022
443 Anica Srdić 011100/2022
444 Angela Abel – Šilić 041714/2023
445 Đorđe Gvozdenović 042751/2023
446 Mira Ostojić 042830/2023
447 Milena Dimković Polimac 070456/2024
448 Marina Popović 017499/2022
449 Mirjana Gavrilović 030703/2023
450 Branislava Nešić 003847/2015
451 Ivan Antunović 030807/2023
452 Nenad Dević 011497/2022
453 Melinda Rožumberski 092270/2023
454 Jene Gal 101792/2017
455 Aleksandra Vukov 029582/2023
456 Jovan Dušnoki 011488/2022
457 Anđelko Bilinc 104708/2017
458 Snežana Vujković 094030/2023
459 Igor Krivokapić 093161/2023
460 Aleksandar Marković 017728/2022
461 Mladen Erić 004711/2022
462 Bogoljub Nedić 100316/2024
463 Snežana Jovanović 011448/2022
464 Gordana Jegdić 032762/2023
465 Snežana Ćetković 070136/2017
466 Uroš Kašiković 093897/2023
467 Milan Bundalo 030609/2023
468 Biljana Rakić 098555/2024
469 Tamara Magoč 103899/2017
470 Ivana Vasić 080589/2019
471 Jelena Milutinović 108624/2018
472 Ivana Bondžulić 090512/2022
473 Duško Tomović 029259/2023
474 Nemanja Đorđević 089805/2023
475 Igor Pejović 057998/2023
476 Katalin Radivojević 093116/2023
477 Uroš Ćujić 124121/2020
478 Bratislav Milijić 128353/2021
479 Elena Kovačević 064827/2023
480 Elvir Malićević 120453/2020
481 Zorica Praštalo 119058/2020
482 Vladimir Radaković 133245/2022
483 Spasoje Janjić 092267/2023
484 Tatjana Janjić 097034/2023
485 Nataša Kralj 141602/2023
486 Emina Kuzminac 099900/2024
487 Jovica Dunjić 124174/2021
488 Jelena Klarić 142104/2023
489 Milena Culić 096642/2023
490 Sara Perišić 144581/2023
491 Branko Laketić 110331/2018
492 Dragana Cvijetić 093770/2023
493 Ante Milina 011611/2022
494 Gorana Mijatović 076307/2018
495 Nenad Miladinović 003866/2022
496 Gordana Miladinović 080596/2019
497 Vedrana Besedić 134378/2022
498 Pavle Vuković 125224/2021
499 Milka Vuković 094115/2023
500 Željka Ljepoja 037649/2023
501 Tatjana Krkalović 097978/2023
502 Igor Holjevac 093119/2023
503 Tijana Pavlović 095544/2023
504 Bojan Jager 099071/2024
505 Tatjana Bijalković 096132/2023
506 Zoran Terzić 096138/2023
507 Jovan Stojadinović 016815/2023
508 Tihana Mudrić 096136/2023
509 Dragan Drča 032155/2016
510 Mihajlo Nađ 094787/2023
511 Danka Zorić 087123/2014
512 Dušan Ikić 095553/2023
513 Saša Živković 053134/2023
514 Stefan Berić 103914/2017
515 Nemanja Milić 110080/2018
516 Imre Kovač 032658/2016
517 Milan Zejak 096671/2023
518 Dunja Lasica 141647/2023
529 Aleksandar Gojković 092540/2023
530 Marko Grujić 105951/2018
536 Dragan Đokić 007391/2022
541 Dragana Zekanović 007265/2022
594 Zoran Ćuk 007210/2022
595 Nikola Ćopić 094179/2023
597 Jovana Živković Usanović 092537/2023
602 Sanja Papuga 137131/2022