POŠTOVANE KOLEGE I KOLEGINICE U SKLADU SA NOVONASTALOM SITUACIOM U CELOM SVETU, KONGRES UDRUŽENJA STRUKOVNIH MEDICINSKIH RADIOLOGA VOJVODINE SE POMERA ZA PEROD OD 26 – 28.06.2020.

HVALA NA RAZUMEVANJU