Program kongresa
PETAK

13:00 – 18:00: Prijavljivanje, registracija
18:30 – 20:30: Svečano otvaranje
21:00: Večera

SUBOTA

08:00 – 09:00: Doručak

SALA I

Sesija I – Moderatori (Sebastijan Safhauzer, Đorđević Dušan)

09:00 – 09:15 MR enterografija
Specijalist radiološki tehnolog Emil Nadženovski
GOB “8 – mi septemvri” Skoplje, Makedonija

09:15 . 09:40 MR enterografija
Dr. Slavica Sotirović Seničar
KCV Novi Sad

09:40 – 09:55 MRA karotida
Ing.med.rad. Igor Fućkan
Zagreb, Hrvatska

09:55 – 10:10 MRI u dijagnostici akustičnog neurinoma
Strukovni med. radiolog Robert Pertič
OB Subotica

10:10 – 10:25 MR kolena
Strukovni med.rad Andrej Vorinski, Mirjana Kapor
VMA Beograd

10:25 – 10:40 MR srca, sekvence, fizički principi
Spec. srtukovni med.radiolog Vidojević Draško
Institut za onkologiju I radiologiju Srbije, Beograd
Sesija II – Moderatori (Činčurak Jarmila, Rakić Gabrijela)

10:40 – 11:05 Mehanička trombektomija
Dr Dragan Anđelić
KCV Novi Sad

11:05 – 11:30  Centralni venski akces u interventnoj radiologiji
Dr Andrej Petreš
KCV Novi Sad

11:30 – 11:45 Endovaskularno lečenje varikokele
Ing.med.rad. Simona Klempfer
UKC Maribor, Slovenija

Sesija III – Moderatori (Podunavac Milojko, Marković Aleksandar)

11:45 – 12:05 Perkutane biopsije dojki
Doc.dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

12:05 – 12:20 Osnove čitanja mamografskih nalaza I klasifikacija kategorija
Strukovni med.radiolog Milijana Vuković
KCV Novi Sad

12:20 – 12:45 UZ ramena
Dr Ivan Turkalj

KCV Novi Sad

12:45 – 13:00 Primena kontrasnog sredstva u ultrazvučnoj dijagnostici
Strukovni med.radiolog Sanja Nikolić, Dobrila Stjepić
VMA Beograd

13:00 – 13:30 Sponzorisano predavanje

SALA II

Sesija IV – Moderatori (Đukić Branislava, Isidora Vuković)

09:00 – 09:15 Dijagnostika urgentnih stanja u abdomen
Strukovni med.radiolog Jasmina Mitrović, Vladimir Antić
VMA Beograd

09:15 – 09:30 Značaj radiografije donjih ekstremiteta – stitching kod preoperativnog planiranja za ortopedsku hirurgiju
Strukovni med.radiolog Ilija Krantić, Aleksandra Ljubičić
VMA Beograd

09:30 – 09:45 PACS
Mr.dipl.ing.med.rad. Teufik Orahovac
Dip.ing.med.radilogije Nejra Šeta – Medit Sarajevo
Dip.ing.med.radiologije Medina Hondo – Medit Sarajevo
Sarajevo, BiH

09:45 – 10:00 RF ablacija kičme
Strukovni med.radiolog Danijela Tomić
Universitätsklinik Balgrist“-Ortopedieklinik Zürich

10:00 – 10:25 Specifičnosti radioloskih tehnika u dečijem uzrastu
Prim.dr sci.med Mihajlo Jecković
Institut za zaštitu dece i omladine Novi Sad

10:25 – 10:40 Iskustvo u radu sa DRA Samsung GC 70
Strukovni med.radiolog Todor Gvozdenović
VMA Beograd

10:40 – 11:00 Pristup dijagnostici adenocarcinoma pankreasa
Dr  Aleksandar Spasić
KCV Novi Sad
Sesija V – Moderatori (Igor Krivokapić, Stevan Bukinac)

11:00 – 11:15 Smanjenje doze i zaštita pacijenta na CT aparatu GE BRIGHTSPEED
Strukovni mrd.radiolog Vladica Vuković
KBC Zvezdara, Beograd

11:15 – 11:30 MDCT koronarografija
Strukovni med.radiolog Simo Savić, Danijela Mitrović
VMA Beograd

11:30 – 11:45 MDCT krvnih sudova donjih ekstremiteta
Strukovni med.radiolog Ivana Filipović, Simo Savić
VMA Beograd

11:45 – 12:10 CT kolonografija
Dr. Dejan Jovanović
KCV Novi Sad

12:10 – 12:25 Terapija bola – minimalno invazivne metode navođene CT – om (PRT;FIT)
Strukovni med.radiolog Svetlana Crnogorac
St.Ana Virngrung Klinik,Elvangen, Nemačka

12:25 – 12:40 CT urografija
Strukovi med.radiolog Mirko Bojić
KBC Zvezdara Beograd

Sesija VI – Moderatori (Klicov Nina, Knežević Mirjana)

12:40 – 12:55 Perfuziona scintigrafija miokarda
Strukovni med.radiolog Nebojša Radić, Patricija Froki, Branislav Baškot
Specijalistička ordinacija za nuklearnu medicinu „ Dr. Baškot“

12:55 – 13:10 Uloga medicinske sestre i radiološkog tehničara u terapiji gama nožem
Strukovni med.radiolog Milica Mitrović, Stevan Todorović, Boris Babić
KCS Beograd

13:10 – 13:30 Sponzorisano predavanje

14:00 – 15:00 Ručak

17:00 – 18:00 Sastanak

18:00 – 19:00 Skupština Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine

21:00 Svečana večera

NEDELJA

08:00 – 10:00 Doručak

12:00 Odjavljivanje iz hotela

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *