Poštovane kolege i koleginice, članovi Udruženja, želimo vas obavestiti da je odabrano mesto i datum za VI nacionalni kongres Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine sa međunarodnim učešćem, pod nazivom:“Savremene tehnologije u radiologiji“.. Na osnovu člana 10. Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ( „ Službeni glasnik RS“, broj 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10 i 99/10) i odluke Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije broj: 153 – 02 – 4320/2016 – 01 od oktobra 2017 godine. Akreditacioni broj odluke je D – 1 – 1259/17. Kongres je akreditovan za lekare, strukovne medicinske radiologe, više radiološke tehničare, radiološke tehničare i medicinske sestre.

Kongres će se održati u terminu od 11. – 13 .05.2018 godine u Subotici u Hotelu Galerija 4* (www.galleria – center.com).

Broj bodova je:

  • Predavači po pozivu 13 bodova
  • Usmena prezentacija11 bodova
  • Poster prezentacija 9 bodova
  • Slušaoci 8 bodova

Smeštaj za učesnike kongresa na bazi punog pansiona je 85,00 eura (10500,00 dinara) po osobi u dvokrevetnoj sobi i 120,00 eura (14500,00 dinara) u jednokrevetnoj sobi.

Cena kotizacije za prijave do 10.04.2018.:

  • Za članove USMR Vojvodine i Srbije 4500,00 dinara
  • Za studente Visoke strukovne škole 2500,00 dinara
  • Za učesnike iz inostranstva 80,00 eura

Cena kotizacije za prijave posle 10.04.2018.:

  • Za članove USMR Vojvodine i Srbije 6000,00 dinara
  • Za učesnike iz inostranstva 100,00 eura

U cenu kotizacije ulazi: reklamni materijal, prisustvovanje predavanjima, sertifikat i svečana večera.

Uplata kotizacije i smeštaja na žiro račun udruženja: Erste banka 340 – 2475 – 71

Prijava radova do 10.04.2018 godine na meil Udruženja (drtvojvodine@gmail.com)

Rezervacija smeštaja i prijava učesnika takodje na meil udruženja do 05.05.2018. godine.

Za sve informacije možete nazvati na brojeve telefona:

Tomić Jasmina: +381 63 7120025

Ćazić Jelena: + 381 60 0270487

PETAK 11.05.2018.

13h – 18h : Registracija i prijavljivanje

19h – 20:30 : Svečano otvaranje kongresa

21h : Večera i druženje

SUBOTA 12.05.2018.

08h – 09 .30 : Doručak

09:30 – 14h : Predavanja sala I i sala II

16h – 17h : Poster sesija

17h – 18h : Skupština Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine

21h : Svečana večera

NEDELJA 13.05.2018.

08h – 10h : Doručak

12h : Odjava iz hotela

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *