Poštovane kolege i koleginice, želimo vas obavestiti da je odabrano mesto i datum za VIII CT školu u organizaciji Instituta za radiologiju Kliničkog centra Vojvodine i Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine. CT škola će se održati u terminu od 16. – 17 .11.2019 godine u hotelu Ribarac u Novom Sadu. Na osnovu člana 154.stav1. tačka 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05, 72/09 – dr. zakon,88/10, 99/10 I 57/11) i odluke Zdravstvenog saveta Srbije o akreditaciji programa kontinuirane edukacije broj: 153 – 02 – 3645/2018 – 01 u januarskom roku 2019 godine. Akreditacioni broj odluke je D – 1 – 16/19 i D – 1– 17/19. CT škola je akreditivana za lekare, strukovne medicinske radiologe, više radiološke tehničare, radiološke tehničare i medicinske sestre.

Smeštaj za učesnike kongresa na bazi polu pansiona po osobi je:
Jednokrevetna soba 5600,00 dinara (48,00 €)
Dvokrevetna i trokrevetna sob 4000,00 dinara (35,00 €)
Rezervacija na recepciji hotela, tel: +381 21 466 978.
(Obavezno naglasiti da je u pitanju prisustvo na CT školi, zbog cene)

Cena kotizacije je 8000,00 din. za polaznike iz Srbije ili 80 € za polaznike iz inostranstva. U cenu kotizacije ulazi: prisustvovanje predavanjima, sertifikat, propratni materijal, večera sa pićem, poklon.

Uplata kotizacije na žiro račun: Erste banka 340 – 2475 – 71

Broj bodova za predavače 16
Broj bodova za polaznike 8

Prijava učesnika na mejl Udruženja „drtvojvodine@gmail.com“ do 10.11.2019 godine.

Za sve informacije možete nazvati na brojeve telefona:
Tomić Jasmina: +381 63 7120025
Kovačević Jelena: + 381 60 0270487

Unapred zahvalna
Tomić Jasmina
Predsednica USMR Vojvodine

PROGRAM
VIII CT ŠKOLE
16.11.2019. subota
10:00 – 12:00 Registracija
12:00 – 13:00 Ručak
13:00 – 14:00 MSCT koronarografija
dr Mirela Juković, smr Svetlana Brujić Župarić
14:00 – 15:00 MSCT angiografija aorte I donjih ekstremiteta
dr Tijana Koković, smr Jelena Kovačević
15:00 – 15:30 Kaffe pauza
15:30 – 16:30 MSCT kolonografija
dr Dejan Jovanović, smr Milan Pantelić
16:30 – 17:30 MSCT urografija
Prof.dr Olivera Nikolić, smr. Ivana Kovač
17:30 – 18:00 Kaffe pauza
18:00 – 19:00 Procena u UC pacijenta za trombolizu I trombektomiju
dr Dragan Anđelić, smr. Jarmila Činčurak
20:30 Večera
17.11.2019. nedelja
08:00 – 10:00 Doručak
11:00 – 11:30 MSCT angiografija aorte I donjih ekstremiteta
11:30 – 12:00 MSCT kolonografija
12:00 – 12:30 MSCT urografija
12:30 – 13:00 MSCT koronarografija