Poštovani,

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost  je u skladu sa čl. 33 i 196. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti izradio Nacrt pravilnika o uslovima za kategorizaciju radijacionih delatnosti. Direktorat poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi. Tekst Nacrta nalazi se u prilogu ovog e-maila.

Obrazložene predloge za izmenu ili dopunu Nacrta u  pisanom obliku poslati na e-mail javna.rasprava@srbatom.gov.rs najkasnije do 12. jula 2019. godine. U naslovu poruke (Subject) napisati: 01 Pravilnik o kategorizaciji.

Srdačan pozdrav

01 Pravilnik o kategorizaciji delatnosti NACRT