1987 godine, odvajajući se iy Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine, kao yasebna organizacija nastaje Društvo radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Vojvodine.

Prvi predsednik društva je Martin Arvai. U narednom periodu postojanja društva na čelu organizacije nalazili su se: Robert Trajer, Rade Stanić, Aleksandar Marković, Duško Jovanovski, Zvonimir Mihoci, Sebastijan Šafhauzer i Svetlana Crnogorac.

Na izbornoj skupštini 03.04.2015 godine, izglasana je odluka da Društvo radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Vojvodine, promeni naziv u Udruženje strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine, u skladu sa promenom naziva naše struke. Za predsednika je izglasana Tomić Jasmina zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine – centar za radiologiju, koja je i sada aktuelni predsednik Udruženja.

Udruženje je u dugogodišnjem postojanju bilo organizator mnogih predavanja, kurseva, simpozijuma i kongresa.

Neki od bitnih kongresa sa međunarodnim učešćem u organizaciji udrućenja su:

  • 2008 godine, hotel Sajam Novi Sad
  • 2010 godine, hotel Norcev Fruška gora
  • 2012 godine, hotel Jezero Palić
  • 2014 godine, hotel Termal Vrdnik
  • 2016 godine, hotel Park Novi Sad

Udrućenje u svom poslovanju ima odličnu saradnju sa svim udruženjima u zemlji i regionu: udruženjem radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije, udruženjem inžinjera medicinske radiologije FBiH, društvom radioloskih tehničara i tehničara nuklearne medicine Republike Srpske, udruženjem strukovnih medicinskih radiologa i inžinjera medicinske radiologije Republike Srpske, udruženjem inžinjera medicinske radiologije dr. Mile Kovač Maribor, , udruženjem inžinjera medicinske radiologije Ljubljana, udruženjem inžinjera medicinske radiologije Republike Hrvatske, udruženjem radioloških tehnologa Makedonije i sa kolegama iz Crne Gore.

U trideset godina postojanja udruženja mnoge stvari su se menjale, ali one najbitnije ne. Udruženje je uvek bilo tu da se zajedno sa Višom medicinskom školom Zemun/Viskom strukovnom medicinskom školom Zemun bavi unapređenjem struke. U današnje vreme je saradnja između udruženja i Visoke strukovne medicinske škole Izuzetno izražena i bitna, pošto sa razvojem aparature, procedura i naše struke da bi bili u korak sa inovacijama moramo se kontinuirano usavršavati. Profesori i studenti sa Visoke strukovne  medicinske škole iz Zemuna su uvek dragi gosti i stručni saradnici na kongresiam udruženja, kako sa predavanjima iz oblasti struke, tako i da nas obaveste o inovacijama u školovanju, kao što je momentalno specijalizacija a u budućnosti se nadamo i većim mogućnostima napredovanja i usavršavanja.

S postovanjem

Predsednica IO USMRV

Tomić Jasmina

Izvršni odbor društva

1. Kovačević Jelena – KCV
2. Knežević Mirjana – IO Sremska Kamenica
3. Krivokapić Igor – OB Vrbas
4. Vuković Isidora – IZZDOV Novi Sad
5. Stojanović Davor – UC KCV
6. Zejak Milan – OB Sombor
7. Tomić Jasmina – KCV
8. Ikić Dušan – OB Sombor
9. Nikolić Danijela – OB Vrbas
10. Ristić Tatjana – OB Zrenjanin
11. Činčurak Jarmila – KCV
12. Marković Aleksandar – VMC Petrovaradin
13. Đorđević Dušan – IPB Sremska Kamenica
14. Borocki Nemanja – KVB Sremska Kamenica
15. Srdić Anica – DZ Novi Kneževac
16. Vasiljević Marko – IO Sremska Kamenica

Predsednik Udruženja Tomić Jasmina
Podpredsednik udruženja Krivokapić Igor
Tehnički sekretar Kovačević Jelena